Ghim Thép Cố Định Bạt Nền PP

Cọc ghim: Bằng thép CT3. Đinh ghim bạt phủ là dụng cụ để ghim bạt - dùng trong nhà màng, nhà lưới trồng dưa lưới và các loại dưa khác

Chi tiết

Ghim Bạt Lót Nền