Khay 66 lỗ vuông

Qui cách : ngang 28 cm dài 49 cm Lỗ 3,5cm đáy côn . Lỗ đáy 7mm

Chi tiết

Khay Nhựa