Viên Nén Ươm Hạt

SẢN XUẤT - VIÊN NÉN ƯƠM HẠT XƠ DỪA PHƯỚC LỘC TIỀN GIANG

Chi tiết

Viên Nén Xơ Dừa

SẢN XUẤT - VIÊN NÉN ƯƠM HẠT XƠ DỪA PHƯỚC LỘC TIỀN GIANG

Chi tiết

Đất Sạch Nén Viên 450g

100% Mụn dừa sạch chuyên trồng cho Rau mầm và các rau ăn lá ngắn ngày, được sản xuất từ Dừa qua công nghệ sàng lọc các thành phần của vỏ dừa.

Chi tiết

Viên Nén